Zásady ochrany osobných údajov

 1. Kto spracúva vase osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracuváva spoločnosť: Giftstore s. r. o., Pod Párovcami 83, 921 01 Piešťany, IČO: 533 750 84, IČ DPH: SK212355929, kancelária: Nové Košariská 2490, 900 42 Dunajská Lužná oddiel Sro vložka číslo 104278/B (ďalej len ,,Prevádzkujúci”).

 1. Aké osobné údaje budú spracúvané?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracuvávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa pre doručenie, adresa sídla.

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vyhotovenia kalkulácie, objednávky, uzatvorenia zmluvy (záväznej objednávky) a jej plnenia, a to najmä na ich prijatie a zaevidovanie, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 1. Akým spôsobom nám môžete dať váš súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niekoľými spôsobmi:

 • cez online formulár
 • začiarknutím príslušných okienok pri registrácií, pred odoslaním žiadosti o kalkuláciu alebo záväznej objednávky
 1. Akým spôsobom môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na mail info@giftstore.sk
 • zaslaním oznámenia na adresu Giftstore s. r. o. Nové Košariská 2490, 900 42 Nové Košariská
 1. Ako dlho sú vaše osobné údaje uchovávané?
 • Účtovnívctvo
  • Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.
 • E-shop
  • Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Kúpne zmluvy
  • Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Evidencia reklamácií
  • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
  • Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 1. Kde sú ukladané vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska, Českej republiky, Írska, prípadne inej krajiny EÚ. Tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 1. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Dominika Krausová

E-mail: dominika@giftstore.sk

Tel.č.: +421 907 214 781

 1. Nie ste spokojný so spracúvaním vačich osobých údajov?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@giftstore.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 1.1.2021.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania  osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.